Jogkövetési vizsgálat alatt önellenőrzés. Lehetséges? Olvasd el a cikket! 

Jogkövetési vizsgálat alatt önellenőrzés

Mit jelent az önellenőrzés?

Ha te, vagy méginkább a könyvelőd észreveszi, hogy valamelyik korábbi bevallásban

  • az adóalapot,
  • az adót,
  • a költségvetési támogatást nem a jogszabálynak megfelelően állapítottátok meg, vagy
  • számítási hiba, elírás miatt az adó, költségvetési támogatás alapja, összege hibás, a bevallást önellenőrzéssel módosíthatjátok a javatokra és a terhetekre is.

Az önellenőrzés során
– helyesbítheted és bevallhatod az adó, illetve a költségvetési támogatás alapját, helyes összegét,
– a bevallással egyidejűleg rendezheted a pótlólagos fizetnivalókat, ha az önellenőrzéssel nőtt az adófizetési kötelezettség vagy csökkent az igényelt költségvetési támogatás összege,
– ha az önellenőrzés pótlékfizetési kötelezettséggel is jár, megállapíthatod és
bevallhatod az önellenőrzési pótlékot, és az önellenőrzéssel egyidejűleg azt megfizetheted.

Ilyenkor azokat a szabályokat kell alkalmazni, amelyek a kötelezettségek eredeti időpontjában voltak hatályosak.

Az önellenőrzés akkor alkalmazható,

  • ha az adó, költségvetési támogatás megállapítása, bevallása, igénylése tévesen történt,
  • ha a benyújtott bevallás helyesbíthető önellenőrzéssel,
  • ha több, mint 1000 forint az eltérés az eredeti és a helyesbített összeg között,
  • önellenőrzést a bevallási határidő előtt is be lehet nyújtani. Ekkor a helyesbített adót, költségvetési támogatást az általános szabályok szerint kell megfizetni, illetve lehet visszaigényelni,
  • ha a késve benyújtott bevallást helyesbíteni szeretnéd.

Fontos tudnod, hogy önellenőrzéssel nem pótolható be nem nyújtott adóbevallás.

Tekintettel arra, hogy a jogkövetési vizsgálat nem keletkeztet lezárt időszakot, a megbízólevél átvételekor ebben az esetben nem áll be az önellenőrzési tilalom, így az önrevízió lehetséges és jogszerű.

Az önellenőrzés módja

Az adóbevallások önellenőrzésére az adott időszakra vonatkozó bevallási nyomtatványt kell használni. A kitöltési útmutatók a NAV honlapján elérhetők, de érdemes szakember segítségét kérned!

Az adórendszer bonyolultsága miatt a bevallások helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez kérd számviteli szakember vagy adójogi képviselő segítségét.

A jogkövetési vizsgálatról itt olvashatsz bővebben.