Általános Szerződési Feltételek

A WEBOLDAL TARTALMI ELEMEINEK, SZÖVEGEINEK ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSÁHOZ / FELHASZNÁLÁSÁHOZ

A jelen weboldal – birsag-doktor.hu és a hozzátartozó közösségi oldal – esetében hozzájárulok ahhoz, hogy ezen oldalak üzemeltetőjének, a Németh Ügyvédi Irodának a szellemi termékét képező tartalmakat olvasd, és kizárólag személyes információszerzésre használd fel. A weblap és közösségi oldal üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan, vagy nagy mértékben  hasonló módon történő átvételéhez, vagy felhasználásához. A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog, és a weboldal üzemeltető cég székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Amennyiben oldalaink tartalmát harmadik személynek a honlapján bizonyíthatóan azonos, vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként 200.000 Ft/hónap azaz kétőszáz-ezer forin havidíj összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak.
Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket.
Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

– (C) 2018. Németh Ügyvédi Iroda – dr. Németh Miklós