Jogkövetési vizsgálat NAV – olvasd el azokat a nélkülözhetetlen információkat, amelyeket tudnod kell a jogkövetési vizsgálatról! 

Jogkövetési vizsgálat – NAV

A jogkövetési vizsgálat a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal), vagyis az adóhatóság által lefolytatható vizsgálatok egyik típusa. Az erre vonatkozó megbízólevél adózó általi átvételével indul. A  jogkövetési vizsgálat során azt ellenőrzi az adóhatóság, hogy az adózó mennyire tartja be a rá vonatkozó jogszabályi előírásokat, mennyire tanúsít jogkövető magatartást.

A jogkövetési vizsgálat menete, határideje

Első lépésként az adóhatóság (NAV, Nemzeti Adó- és Vámhivatal) kiküldi a kiszemelt vállalkozónak az Értesítést a vizsgálat megkezdéséről. Az értesítés tartalmazza a Megbízólevelet, amely megjelöli, hogy az adott vállalkozásnál mit kíván ellenőrizni az adóhivatal. Csatolásra kerül továbbá egy Tájékoztató a jogkövetési vizsgálat szabályairól.

A megbízólevél alapján az eljáró adóellenőrök, akiket revizoroknak is hívnak, bekérik a vizsgálat lefolytatásához szükséges okiratokat, számviteli bizonylatokat valamint ha indokoltnak látják nyilatkozat tételre hívják fel az érdekelt személyeket.

A jogkövetési vizsgálat határideje alatt elektronikus ügyintézés során kell benyújtanod az adóhatóság által kért iratokat, de az is előfordulhat, hogy személyesen idéz be az adóhatóság.

Az adóhatóságnak főszabály szerint az erre vonatkozó megízólevél átvételét követő 30 napon belül kell lefolytatnia a jogkövetési vizsgálatot, vagyis a jogkövetési vizsgálat határideje 30 nap. Fontos tudni, hogy ez alatt a 30 nap alatt önellenőrzésre van lehetőséged. Ez azt jelenti, hogy ha például észreveszed, hogy hibás bevallást nyújtottál be, ezt önellenőrzéssel kijavíthatod.

Jegyzőkönyv

A lefolytatott ellenőrzés alapján jegyzőkönyv készül, amelyben a revizorok megítélésétől függően adóvizsgálat kezdeményezése is lehetséges. A jegyzőkönyvben tett megállapításokra a kézhezvételtől számított 15 napon belül észrevétellel élhetsz.

A lefolytatott jogkövetési vizsgálat során csak mulasztási bírság kiszabásának van helye, más jogkövetkezményt e körben alkalmazni nem lehet.

Mulasztási bírság

Ha valamilyen adóval, vagy költségvetési támogatással kapcsolatban megszeged az adókötelezettségedet, vagy elmulasztod a teljesítésüket, mulasztási bírságot szabhat ki az adóhatóság.

Ebben a mondatban rögtön van néhány magyarázatra szoruló kifejezés:

Adónak minősülnek az egyes adófajták, úgy mint például a Személyi Jövedelemadó (SZJA), az Általános Forgalmi Adó (ÁFA), Társasági Adó (TAO).

Ezeken kívül adónak minősülnek a

 • járulékkal, illetékkel, összefüggő valamint
 • a központi költségvetés,
 • az elkülönített állami pénzalap,
 • a Nyugdíjbiztosítási Alap,
 • az Egészségbiztosítási Alap, vagy
 • az önkormányzat javára teljesítendő, törvény által előírt kötelező befizetések.

Az adókötelezettség körébe is többféle tevékenység tartozik. Az adó és a költségvetési támogatás megállapítása érdekében számos kötelezettséged van, úgy mint:

 • bevallásra,
 • különböző nyilatkozattételekre, bejelentésekre,
 • különböző bizonylatok kiállítására és megőrzésére,
 • meghatározott nyilvántartások vezetésére,
 • adó megállapítására,
 • adóelőleg, és adó fizetésére,
 • adólevonásra, adóbeszedésre,
 • pénzforgalmi számla nyitására,
 • és minden adóköteles tevékenységeddel összefüggő kifizetésnek törvényben meghatározott módon való teljesítésére.

Igen, jól látod, hogy ebben a listában is jócskán lenne mit megmagyarázni, ez azonban most túlmutatna ezen cikk témáján.

A lényeg az, hogy minden, fentiekben felsoroltakkal kapcsolatos kötelességszegés mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

Jogkövetési vizsgálat büntetés mértéke

A mulasztási bírság általános mértéke eltérő az adózó státusza szerint:

 • Magánszemély adózó esetén 200.000,-Ft-ig,
 • Egyéni vállalkozó esetén szintén 200.000,-Ft-ig,
 • Más adózó esetén 500.000,-Ft-ig terjed a bírság általános mértéke.

Bizonyos esetekben, amikor az adózó először mulaszt valamilyen kötelezettséget, az adóhatóság bírság kiszabása helyett csak felszólítja az adózót, de ezt is komolyan kell venni!

Az adóhatóság a mulasztási bírság kiszabásakor figyelembe veszi az adózó terhére, és javára szóló körülményeket. Ezért nem mindegy, hogy milyen érvekkel hozakodsz elő a mulasztásodra magyarázatként.

Amit kevesen tudnak a jogkövetési vizsgálatról

A jogkövetési vizsgálat lefolytatása nem keletkeztet lezárt időszakot, vagyis az adózó önellenőrzéssel valamint az adóhatóság adóellenőrzéssel a tárgy időszak adófizetési kötelezettségét módosíthatja. Azonban a jogkövetési vizsgálatok során az adóhatóság által beszerzett iratok kiváló alapjául szolgálnak egy alapos adóellenőrzésnek, és itt bizony már komoly bírságolásra lehet számítani! Sőt! Egy jogkövetési vizsgálat akár egy büntetőeljárás előzetese lehet. 

Még akkor is lehet nálad, a vállalkozásodban valamilyen hiányosság, ha úgy véled, hogy nálad minden rendben van. Érdemes ezért rendszeresen átvilágíttatni a szerződéseket, könyvelési anyagokat, a vállalkozás dokumentációját. Ehhez szakértő kell, aki felismeri a hibákat, és megoldást is tud arra, hogyan lehet azokat úgy rendbetenni, hogy valóban nyugodtan alhass.

Erre a linkre kattintva tudod felvenni velem a kapcsolatot, ha úgy érzed, adójogi szempontok szerint rendbetennéd a vállalkozásodat! Kattints!